Giới thiệu

Quản lý phòng và khách (PMS)

  • Quản lý phòng và khách, theo dõi đặt phòng (Reservation – RSV).
  • Quản lý các nghiệp vụ của lễ tân (Reception –RCT).
  • Thu ngân tại quầy (Cashiering – CAS).
  • Quản lý dịch vụ dọn phòng (House Keeping – HKP).
  • Quản lý các dịch vụ cộng thêm tại khách sạn (Utilities – UTL).
  • Báo cáo (Reports – RPT)
  • Chạy đóng ngày (End of day)
  • Cấu hình và danh mục (Master Data)
  • Quản trị hệ thống (System Management)

Khách hàng tiêu biểu