Price list

Basic

25.000 vnd
/room/month
 • Room and guest management (PMS)
 • Manage room status details and set up a schedule for housekeeping staff 100.000 VND/month
 • Chain hotel management 100.000 VND/month
 • Enhance guest experience with automated email delivery 50.000 VND/month
 • Cash tracking in every shift 50.000 VND/month

Standard

50.000 vnd
/room/month
 • Room and guest management (PMS)
 • Manage hotel rooms on online booking channels (CM)
 • Manage room status details and set up a schedule for housekeeping staff 100.000 VND/month
 • Chain hotel management100.000 VND/month
 • Enhance guest experience with automated email delivery 50.000 VND/month
 • Cash tracking in every shift 50.000 VND/month

Professional

65.000 vnd
/room/month
 • Room and guest management (PMS)
 • Manage hotel rooms on online booking channels (CM)
 • Reservation management (BE)
 • Manage room status details and set up a schedule for housekeeping staff 100.000 VND/month
 • Chain hotel management 100.000 VND/month
 • Enhance guest experience with automated email delivery 50.000 VND/month
 • Cash tracking in every shift 50.000 VND/month
 • Online payment 100.000 VND/month
 • Group/group booking management 100.000 VND/month

Rental Fee

25.000 vnd
/phòng/tháng
 • Quản lý phòng và khách (PMS)
 • Thông tin chung/ Dashboard;
 • Đặt phòng/ Reservation;
 • Lễ tân/ Reception;
 • Thu ngân/ Cashier;
 • Buồng phòng/ Housekeeping;
 • Tiện ích/ Utilities;
 • Chạy đóng ngày/ End of day;
 • Báo cáo & thống kê/ Reports;
 • Cấu hình và danh mục/ Master data;
 • Quản trị hệ thống/ SystemManagement.
Các chức năng nân cao (tuỳ chọn)
 • Quản lý cơ sở lưu trú theo chuỗi:
 • (50.000 VNĐ/CSLT/tháng)
 • Quản lý nhiều CSLT bằng một tài khoản duy nhất.
 • Hệ thống báo cáo theo chuỗi khách sạn

 • Quản lý phòng khách sạn trên các kênh đặt phòng online (CM):
 • (100.000 VNĐ/CSLT/tháng)
 • Cấu hình kết nối từ phân hệ PMS lên kênh phân phối phòng (Channel Manager);
 • Cấu hình số lượng phòng/giá bán trên các kênh OTA theo từng loại phòng;
 • Cung cấp chức năng đồng bộ thông tin đặt phòng về hệ thống PMS;
 • Hệ thống báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của khách sạn trên các kênh OTA.

 • Quản lý đặt phòng (BE):
 • (100.000 VNĐ/CSLT/tháng và 5% doanh thu phòng từ BE)
 • Cung cấp chức năng để nhúng booking engine lên các website của khách sạn đang có để cho khách đặt phòng trực tuyến;
 • Cung cấp chức năng đồng bộ đặt phòng trực tuyến thành công về phân hệ PMS;
 • Cung cấp các chức năng cho phép tích hợp thanh toán trực tuyến;
 • Hệ thống báo cáo và thống kê tình trạng đặt phòng trực tuyển và thanh toán.

 

If the hotel has more than 80 rooms and has F&B catering services, please contact via hotline, email: ihotel@fpt.com.vn or call directly 1900 6360 24

PMS 

 • Dashboard;
 • Reservation;
 • Reception;
 • Cashier;
 • Housekeeping;
 • Utilities;
 • End of day;
 • Reports;
 • Master data;
 • SystemManagement.

25.000 VND

/ room/ month